PsyQ is vanaf het begin de organisatie geweest die anders durfde te denken en te doen in de ggz. Wij trokken een nieuw spoor, toonden lef, kozen vol overtuiging voor specialisme en hebben dat op een eigenzinnige manier neergezet.
We innoveerden door de introductie van gastvrijheid, toegankelijkheid en een andere manier van communiceren. Je hoeft je niet te schamen voor psychische problemen en dat stralen we uit. Want wanneer je kampt met psychische klachten moet de stap om hulp te zoeken net zo vanzelfsprekend zijn, als wanneer je met een gebroken been naar de dokter gaat. Op deze manier naar psychische problemen kijken was baanbrekend. Dit heeft PsyQ onder andere grote bekendheid bezorgd.

En nog steeds dagen we onszelf uit om de expertise waar we voor staan toegankelijk en beschikbaar te krijgen in een veranderende wereld. De wachtlijsten zijn lang en meer mensen hebben onze hulp nodig dan we op dit moment kunnen bieden. Dat vraagt dat we ons op onderdelen opnieuw uit moeten vinden. Dit betekent dat we vanuit een verbrede visie op zorg gaan werken, waarin gepersonaliseerde ggz centraal staat. Herstel op maat, waarin technologie, ontmoeting, en aandacht voor de context, ingezet worden in het samenwerken aan de doelen die de patiënt zich stelt. Naast specialistische interventies ook de verbinding maken met wijken, het sociaal maatschappelijke domein en de omgeving waarin de patiënt leeft. We hebben er het volste vertrouwen in dat we ook hier weer onze vooruitstrevende rol gaan pakken en van grote betekenis kunnen zijn in het toegankelijk houden van specialistische ggz in Nederland.

 
We mogen terugkijken op 15 jaar mooie momenten. We hebben veel patiënten op weg geholpen met hun psychische gezondheid, hebben inhoudelijke innovaties bereikt, onderzoeken gedaan en de kennis die we hebben over psychische gezondheid gedeeld.

Op 8 april 2021 willen we het 15-jarig bestaan graag met jullie vieren tijdens ons online Lustrumcongres. Op deze officiële Lustrumcongres website kan je alle informatie vinden over het Lustrumcongres en de keuze van de workshops van jouw voorkeur doorgeven. Op deze website vind je onder andere het programma, de sprekers en de workshops en het meedoen aan de best practice wedstrijd. Voor het congres is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, FVB, NIP, NVGR, NVP, NVvP, Registerplein, RSV, V&VN en VGCt.

Wij hopen op 8 april samen met jullie, op een COVID-proof manier, alsnog een leuke, leerzame en feestelijke dag te beleven en wij hopen veel van jullie online te zien!

Feestelijke groet,

Mede namens de Directieraad van PsyQ Nederland,

Annet Spijker,
Voorzitter Directieraad PsyQ Nederland

Geen officiële uitnodigingsmail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar lustrum@psyq.nl.