Workshops

Workshop 1
Kortdurende interventies voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen: wie durft?!
Karin Slotema en Wendelien Merens
De behandeling van een persoonlijkheidsstoornis is vaak lang, intensief en kostbaar. Behandelaren denken dat dat nodig is, terwijl psychotherapie met een kortere duur of mindere intensiteit vergelijkbare resultaten laat zien. Focus van ons onderzoek is dan ook zorg op maat met behulp van kortdurende interventies. Deze workshop start met een overzicht van de literatuur omtrent de (kortdurende) behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Specifiek zullen we ingaan op de kennis omtrent EMDR en kortdurende schematherapie bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Daarna volgt een interactief deel waarin de praktische uitvoering van deze behandelingen aan bod komt, evenals mogelijke knelpunten. Tot slot wordt u uitgedaagd om zelf de stap te nemen naar kortere interventies voor deze doelgroep.
Workshop 2
Slaap in de Psychiatrie
Sandra Kooij
Slapen doen we allemaal, of niet… Iedereen kent wel iemand met slaapproblemen, maar in de psychiatrie is er bijna niemand die goed slaapt. Lange tijd werden slaapproblemen als het gevolg van depressie of psychose beschouwd, en dus niet specifiek gediagnostiseerd of behandeld. Als de depressie over is zijn de slaapproblemen meestal ook verbeterd, of niet? Wat als een verstoorde slaap veel belangrijker is voor het ontstaan van psychiatrische stoornissen dan gedacht? Wat als slecht slapen psychische klachten onderhoudt en verergert? Wat als we slaap zouden moeten beschouwen als de ‘Moeder van de Psychiatrie’? In deze workshop inventariseren we wat bekend is over slaap en psychiatrie, en over onze eerste ervaringen met de specifieke behandeling van verschillende slaapstoornissen, zoals de verlate slaapfase, restless legs, insomnia en slaapapneu.
Workshop 3
Ketamine bij depressie
Jolien Veraart
Van de patiënten met een depressie heeft ongeveer 20-30% onvoldoende baat bij behandeling met reguliere antidepressiva. In de afgelopen jaren wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de antidepressieve werking van ketamine. Ketamine is een middel wat gebruikt wordt als anestheticum, bij de behandeling van pijn en als recreatieve drug. Het heeft een snel en aanzienlijk antidepressief effect, ook bij therapieresistente patiënten. De S-ketamine neusspray heeft in 2019 goedkeuring ontvangen van de FDA (Food and Drug Administration) en EMA (European Medicines Agency). Er bestaan echter nog veel vragen over de optimale toedieningswijze, -vorm en de effecten op lange termijn. Sinds een aantal jaar wordt bij het UMC Groningen, Pro Persona Nijmegen en PsyQ Den Haag onderzoek gedaan naar orale toediening van ketamine, de eerste resultaten hiervan zullen besproken worden.
Workshop 4
Netwerk benaderingen psychopathologie
Rutger Goekoop
Hoe ver zijn we nu met netwerkbenaderingen van psychopathologie? Wat is de rol van de persoonlijkheid en sociale netwerken bij het ontstaan van psychopathologie? En wat kun je ermee? Een overzicht van de stand van zaken.
Workshop 5
Online behandelen de NicedayWay
Annemiek van Dijke
In deze workshop vertel ik de ervaringen van 3 jaar 100% online behandelen met de Niceday app. De Niceday app is een samenwerkingsverband tussen Sense Health en PsyQ Parnassia Groep. Ook zal aan bod komen hoe de Coronacrisis van invloed is geweest op het online behandelen. Tijdens de workshop zal aandacht besteed worden aan de juridische- en ethische aspecten van online behandelen, de effectiviteit van online behandelen, de kenmerken van de therapeutische interacties en werkalliantie in een 100% online omgeving, en enkele voorbeelden van technieken (o.a. intake & diagnostiek, ESM, VWBT-EMDR, exposure, schema’s) aan de hand van casuïstiek. Er zullen filmpjes vertoond worden die illustratief zijn voor het 100% online behandelen. Het is voor een beperkt aantal deelnemers mogelijk in de periode voorafgaand aan de workshop een proef account aan te maken zodat ervaringen tijdens de workshop gedeeld kunnen worden.

Indien je een proef account wil aanvragen dan kun je een mail sturen naar lustrum@psyq.nl
Workshop 6
Social media in de ggz
Marc Dubach
Waarom jij als specialist je kennis zou moeten delen via deze online platformen die niet meer uit ons leven zijn weg te denken. Dé plek waar onze patiënten zich bevinden. Marc bespreekt in zijn workshop de goede en minder geslaagde sociale media zorgcases tijdens de coronacrisis. Waar ging het goed? Wat had beter gekund en kunnen we lering trekken voor toekomstige crises, zodat je na de workshop zekerder de social media toekomst in kan gaan.
Workshop 7
Zou het Tourette kunnen zijn? Over tics, comorbiditeit, behandeling en herstel
Cara Verdellen en Laura Beljaars
Tic stoornissen, zoals het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS), zijn neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, die vaak gepaard gaan met comorbiditeit zoals ADHD, OCS (dwangstoornis) en ASS. GTS kent een prevalentie van ongeveer 1% en is dus geen zeldzame aandoening. Binnen PsyQ is naar waarschijnlijkheid een nog onbekende hoeveelheid patiënten met tics en GTS die niet als zodanig zijn gedetecteerd. In deze workshop wordt aan de hand van videomateriaal en discussie aandacht besteed aan het leren herkennen van deze aandoeningen. Ook worden behandelmogelijkheden en coping strategieën besproken, niet alleen van toepassing op tics maar ook op de vaak bij GTS voorkomende comorbide aandoeningen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgorde van behandeling en specifieke aanpak van comorbiditeit bij GTS.
Workshop 8
Kennismaken met mindfulness
Mindfulnessfabriek.nl
Online Mindfulness workshop: iets voor jou?! Deze online mindfulness kennismakingsworkshop is een toegankelijke introductie op mindfulness. De workshop wordt inhoudelijk onderbouwd met een theoretisch en wetenschappelijk kader. De essentie van de workshop is dat jij gefundeerde en praktische oefeningen aanleert die je meteen in je dagelijkse leven (zakelijk en privé) kunt toepassen: een passende mix tussen theorie en zelf oefenen. Kenmerkend is de laagdrempeligheid en de nuchterheid, zonder zweverig gedoe. Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen:
  • Mindfulness: een wetenschappelijk onderzochte methode (een beetje theorie);
  • Kennismaken met verschillende mindfulness oefeningen: ervaar het zelf!;
  • Tools voor de dagelijkse praktijk: tips en oefeningen voor hoe om te gaan met (thuis-)werkdruk en mindful zorgen voor jezelf.
Na afloop ‘ga je naar huis’ met concrete oefeningen en nieuwe inzichten. De presentatie en het MindfulnessFabriek e-book vol praktische tips en inspiratie wordt nagestuurd. Dit e-book bevat het eerste hoofdstuk van de 8-weekse MBSR mindfulnesstraining. Inbegrepen zijn 5 oefeningen, inclusief een audiobegeleiding van een mindfulness oefening. Je kunt dus direct zelf aan de slag!
Workshop 9
Online Mopperworkshop
Leukeworkshop.nl
Hoe fijn is het om even te mógen mopperen met collega’s. Even je ei kwijt kunnen over dingen waar je ontevreden over bent. Klagen over werk, maar misschien ook even over de thuiswerk situatie of andere zaken. Maar dan met een dikke vette knipoog en een lach. Juist dat gaat we doen tijdens deze mopper training, online via Zoom of MS Teams. Onder leiding van de trainer ‘moppercoach’ gaan we bij deze niet-alledaagse workshop kijken naar de oorzaken van mopperen en hoe we het informeel aankaarten van problemen als tool kunnen gebruiken om irritaties in een team meer bespreekbaar te maken. Want “mopperen, klagen, zaniken, zeuren”… er zijn wel 100 synoniemen…. Maar hoe kun je dit nou constructief inzetten zonder een zeurpiet te zijn? Bij de training gebruiken we opdrachten met humor. Een speels zakelijke online training waarbij bewustwording en samen lachen om problemen verbinding geven en een break uit de alledaagse beslommeringen.
Workshop 10
Farmacogenetica in de Psychiatrie
Roos van Westrhenen
In 2005 werd er vanuit de KNMP een werkgroep geformeerd (de Dutch Pharmacogenetics WorkingGgroup) die doseringsadviezen hebben opgesteld gebaseerd op farmacogenetische informatie voor allerlei verschillende medicijnen, waaronder psychofarmaca (www.pharmgkb.com) maar nog niet geïmplementeerd in de dagelijkse psychiatrische praktijk. Om een overzicht te krijgen van de eventuele toegevoegde waarde van Farmacogenetica in de Psychiatrie werd een literatuuronderzoek verricht en een NVvP Leidraad Farmacogenetica opgesteld met duidelijke aanbevelingen voor de dagelijkse psychiatrische klinische praktijk.

Doel:
Introductie in de Farmacogenetica waardoor meer kennis van wanneer en hoe dit toe te passen in de dagelijkse psychiatrische praktijk.

Methode:
Korte introductie op het onderwerp, korte behandeling van de Leidraad Farmacogenetica in de psychiatrie en oefenen met casuïstiek.

Referenties:
  • NVvP Leidraad Farmacogenetica in de Psychiatrie 2020
  • Concept Richtlijn Farmacogenetica in de Psychiatrie
  • Pharmacogenomics of antidepressant and antipsychotic treatment:how far have we got and where are we going? van Westrhenen R, Aitchison K, Ingelman-Sundberg M, Jukic M. Frontiers in Psychiatry 2020.
Workshop 11
Feedback geven & ontvangen
Feedback is belangrijk binnen werkrelaties. Maar voor de een is het een grote uitdaging, terwijl een ander juist zijn/haar mening ‘recht voor z’n raap’ geeft. En dat kan vaak als pijnlijk ervaren worden met alle gevolgen van dien. Tijdens deze online workshop ontdek jij alles over het ‘hoe en waarom’ van feedback. Je leert op neutrale wijze feedback geven, maar ook feedback ontvangen. Met als resultaat dat jij durft te benoemen wat er speelt, samen nieuwe afspraken maakt en open en respectvol met elkaar omgaat.
Workshop 12
Beeldende Emotie Regulatiemodule
Dagmar Gjaltema en Jeannet Miedema
De workshop gaat over de module Beeldende Emotie Regulatie. Deze module is ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit in een RCT door Suzanne Haeyen, PhD (promovendum vaktherapie) en werkzaam binnen GGznet. De module is bedoeld voor cliënten met ernstige persoonlijkheids problematiek (cluster B/C) Wij hebben deze module geïntroduceerd bij PsyQ Persoonlijkheids Problematiek in Groningen. De module is een protocol met 10 beschreven sessies en interventies. Zowel cliënten op de wachtlijst, bij de voordeur, in de behandelfase, als ook in de nazorg kunnen hiervoor geïndiceerd worden, wanneer dit past bij de hulpvraag en er affiniteit is met beeldend werken. Het kan ook een mooie aanvulling zijn op een verbale/psychotherapeutische behandeling. Binnen de beeldende therapeutische context wordt via het beeldend proces, het beeldend product en de interactie hierover gewerkt aan therapeutische doelen waaronder:
  • Het kunnen toelaten, uitdrukken en reguleren van emoties
  • Emoties, gedachten en gedrag beter leren begrijpen
  • Het verbeteren van sociale vaardigheden (mede doordat het in een groep plaatsvindt.)
  • Het ontwikkelen van een stabieler zelfbesef en positiever zelfbeeld
Na een korte kennismaking en warming up, volgt een presentatie over de theoretische achtergrond en de inhoud van de beeldende module. Hierna zullen we een werkvorm uit de module doen, waarvoor het nodig is papier, pen, potlood en stiften bij de hand te hebben.
Workshop 14
Samen al doende leren
Eddo Velders en Femke de Boer
Aan de voordeur van PsyQ de patiënt en behandelaar handvatten bieden om uit probleeminstandhoudende patronen te navigeren.
Workshop 15
Transcultureel werken (Djinn, casuïstiek en dilemma's)
Anwer Nezami en Annemiek de Heus
Workshop 16
Diagnostiektraining voor ondersteuners: komt een vrouw bij de dokter...
Sandra Visser
Workshop over de manier waarop ondersteuners te maken krijgen met de complexe problematiek van patiënten. Hoe kun je angstig, dwingend of agressief gedrag begrijpen en hoe kun je daar mee omgaan? Er is veel ruimte voor eigen voorbeelden en vragen.
Workshop 17
De netwerkintake: het verhaal van de patiënt centraal
Bas Oude Ophuis, kinder- en jeugdpsychiater en Karin Hagoort, teamleider Innovatieteam, beiden UMC Utrecht, afd. Psychiatrie
In deze workshop vertellen wij u meer over hoe de netwerkintake eruit ziet in de praktijk aan de hand van een casus. Ook delen we onze ervaringen met de netwerkintake op onze HIC Jeugd afdeling en welke lessen wij hierbij hebben geleerd.